Electro Technical Rating - STCW III/7

Izbjegnite, velike ili male,
strujne udare

ETR – ELECTRO TECHNICAL RATING – STCW III/7 na Pomorskom učilištu Atlantis.
Naše učilište nudi ovaj tečaj kako bismo omogućili pomorcima stjecanje potrebnih vještina i certifikacija u skladu s STCW konvencijom.

Pregled tečaja

Naš ETR tečaj (Electro Technical Rating) omogućuje polaznicima stjecanje vještina potrebnih za elektrotehničko održavanje brodova i plovila. Kroz sveobuhvatni program, učimo vas osnovama elektrotehnike na brodovima, dijagnostici i popravcima električnih sustava, te kako se nositi s izazovima rada na moru. Kandidati koji uspješno završe tečaj bit će sposobni razumjeti principe električnog, elektroničkog i upravljačkog inženjerstva.

Sadržaj tečaja

Nastava obuhvaća sve ključne aspekte elektičnog rada na brodu, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

 • sigurnosnu uporabu električne opreme
 • praćenje rada električnih sustava i strojeva
 •  upotreba ručnog alata, električne i elektroničke mjerne opreme za rješavanje problema, održavanje i popravak
 • održavanje i popravak električnih sustava i strojeva na brodu

Nudimo praktične vježbe i simulacije kako biste stekli stvarno iskustvo u elektrotehničkom radu na brodu.

Za dodatne informacije o tečaju ETR – ELECTRO TECHNICAL RATING – STCW III/7 na Atlantis – Pomorskom učilištu, kontaktirajte nas putem naše web stranice ili telefonskim putem.

Informacije o tečaju

Kod tečaja
ETR

Termin
Molimo kontaktirajte nas za više informacija o raspoloživim terminima.

Trajanje tečaja
3 dana (18 sati)

Napomena klijentu
Bez vremenskog ograničenja

Atlantis – Pomorsko učilište je vaš pouzdan partner u pomorskoj izobrazbi i certifikaciji. S našim tečajem ETR – ELECTRO TECHNICAL RATING, pružamo vam priliku za napredovanje u pomorskoj industriji i ostvarivanje vaših karijernih ciljeva.

Preduvjet za upis

 • najmanje 18 godina
 • ima završeno srednje obrazovanje Elektrotehnički smjer u trajanju od najmanje 3 godine, u kojem se kurikulum sastoji od minimalnih sadržaja prema programu iz dijela A-III / 7 Pravilnika i pravila STCW iz Priloga A5 ili je završio preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnički smjer u koji su uključeni aktivnosti minimalni sadržaji prema programu iz dijela A-III / 7 Pravilnika STCW i iz Aneksa A5 pravila
 • imati najmanje 3 mjeseca rada na moru kao vježbenik elektrotehnike, brodskog električara ili bilo koje druge funkcije u inženjerskom odjelu
 • udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima prema STCW-u
 • Dodatni certifikati koje osoba mora imati za prijavu ispita:
 • D2 (Osnovni tečaj sigurnosti) STCW A-VI / 1,
 • D48 (Svijest o morskom okolišu) STCW A-II / 1, A-III / 1.

Odobreno od

Na temelju Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (“Narodne novine” br. 130/13, 45/14, 124/158, 72/16, 69/18, 77/18, 85/21), sukladno s Međunarodnom konvencijom o standardima za izobrazbu, izdavanje svjedodžaba i držanje straže pomoraca i Pravilnikom STCW (IMO 1995), i Pravilnika o brodicama i jahtama (“Narodne novine” br. 27/2005., 57/2006., 80/2007., 3/2008., 18/2009, 56/2010., 97/2012., 137/2013, 18/2016., 72/2017.). Pomorsko učilište Atlantis izvodi ovaj program izobrazbe pomoraca.

Možda Vas zanima