obnova breveta

U Atlantisu uspješno provodimo tečaj HAZMAT, koji ispunjava zahtjeve IMDG kodeksa i zahtjeve navedene u IMO Model tečaju 1.10 – Opasni, rizični i štetni tereti. Namijenjen je brodskom osoblju odgovornom za rukovanje opasnim, rizičnim i štetnim teretima na brodovima, ali i svima u lancu prijevoza takvih tereta.

Tečaj je obavezan za časnički kadar brodova koji ulaze u teritorijalne vode USA.