Držanje straže na brodu
Navigacija

Navigacija je temeljni aspekt pomorskih operacija, uključujući umijeće znanja ucrtavanja na kartama i određujući brodski položaj, poziciju i kretanje na moru.

Tečajevi za putničke brodove

Uvježbani članovi posade su određeni za sigurno rukovanje u vezi s pitanjima sigurnosti, uključujući vođenje redovitih inspekcija, održavanje sigurnosne opreme, i pružanje pomoći putnicima tijekom situacija hitnih slučajeva.

Sigurnosna zaštita

Sigurnost je najvažnija stavka u pomorskim operacijama. Pomorske sigurnosne mjere provode se radi zaštite od prijetnja kao što su piratstvo, terorizam, krijumčarenje i neovlašteni pristup brodu.

Rukovanje teretom

Rukovanje teretom je ključan aspekt pomorskih operacija, uključujući učinkovit utovar, skladištenje i iskrcavanje raznih vrsta tereta na brodovima

Pomorska komunikacija

Radio komunikacije osiguravaju razmjenu najbitnijih informacija, poput navigacijskih ažuriranja, vremenskih uvjeta, i hitnih obavijesti , poboljšanje sigurnost i situacijske svjesnosti.

Zaštita okoliša

Sustavi upravljanja okolišem uspostavljeni su za praćenje i ublažavanja ekološkog utjecaja rada brodom, uključujući emisije, gospodarenje otpadom i učinkovitost goriva

Jahting tečajevi

Tečajevi nude sveobuhvatnu obuku za pojedince zainteresirane za ostvarivanje karijere u ovoj industriji ili za one koje uživaju u rekreativnim aktivnostima na moru.